Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phê duyệt Quy hoạch phân khu và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 09/08/2023

Ngày 27/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 3167/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung chi tiết xem ở các file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.456
Truy cập hiện tại 1.057 khách