Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Ngày cập nhật 27/02/2023

UBND thị xã Hương Thủy nhận được Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của
thị xã Hương Thủy.

Để đảm bảo quy định của pháp luật về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND thị xã niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục liên quan.

(Có Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.187
Truy cập hiện tại 970 khách