Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân tại phường Thủy Lương
Ngày cập nhật 02/11/2022

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tại Ủy ban nhân dân phường Thủy Lương.

 

Tham dự phiên tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Phó Trưởng các Ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thanh tra thị xã, phòng TN&MT thị xã, phòng Kinh tế thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, UBND phường Thủy Lương.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại phiên tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể (nội dung cụ thể tại file Thông báo kết luận số 14/TB-HĐND ngày 28/10/2022).

Đồng thời, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND cũng đề nghị UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo Thanh tra thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND phường Thủy Lương căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung Thông báo kết luận số 14/TB-HĐND ngày 28/10/2022 để xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.682
Truy cập hiện tại 496 khách