Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp giải quyết việc lấn chiếm đất rừng phòng hộ trên địa bàn phường Thủy Châu, xã Dương Hòa
Ngày cập nhật 31/05/2022

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì phiên họp giải quyết việc lấn chiếm đất rừng phòng hộ trên địa bàn phường Thủy Châu và xã Dương Hòa. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, QLĐT, Tư pháp, Thanh tra, Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Hạt kiểm lâm thị xã; Đại diện lãnh đạo các xã, phường: Thủy Châu, Dương Hòa.

 

Qua nội dung báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã, đại diện lãnh đạo UBND phường Thủy Châu và xã Dương Hòa; các ý kiến tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự, đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận, chỉ đạo (nội dung cụ thể tại file Thông báo số 99/TB-UBND ngày 26/5/2022 của UBND thị xã đính kèm).

Một số hình ảnh tại phiên họp.

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.908.074
Truy cập hiện tại 3.759 khách