Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Nội dung, kết quả làm việc của đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 23/02/2022 ở UBND phường Phú Bài
Ngày cập nhật 08/03/2022

Ngày 23 tháng 02 năm 2022, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tại Ủy ban nhân dân phường Phú Bài. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Phó trưởng các Ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng TN&MT thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Phường Phú Bài.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan, Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, chỉ đạo (nội dung cụ thể tại Thông báo số  01/TB-HĐND ngày 28/02/2022 kèm theo).

Một số hình ảnh tại buổi tiếp dân.

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.499
Truy cập hiện tại 359 khách