Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Không bắt buộc người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để làm lối đi chung
Ngày cập nhật 03/03/2022

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1938/UBND-ĐC về ngày 01/3/2022 về liên quan đến tách thửa đất có hình thành lối đi chung

 

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 506/STNMT-QLĐĐ ngày 18/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tách thửa đất có hình thành lối đi chung. Như vậy, sẽ không bắt buộc người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để làm lối đi chung (đường giao thông) trong trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm phần diện tích đất ở và phần diện tích đất nông nghiệp

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.515.317
Truy cập hiện tại 4.805 khách