Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công khai kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy năm 2022
Ngày cập nhật 17/02/2022

Ngày 14 tháng 02 năm 2022, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ký ban hành Công văn số 200/UBND-TNMT về việc niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Theo đó, để đảm bảo quy định của pháp luật về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường niêm yết công khai việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh tại Trụ sở của UBND các xã, phường theo quy định; Thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục liên quan; Văn phòng HĐND&UBND công bố công khai toàn bộ tài liệu về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Hương Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước tại địa chỉ:

        https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn.

        (Kèm theo file Công văn số 200/UBND-TNMT ngày 14/02/2022 của UBND thị xã Hương Thủy; Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tập tin đính kèm:
Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.762
Truy cập hiện tại 1.152 khách