Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trong tháng 2 sẽ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Ngày cập nhật 25/01/2022

Đó là thời gian dự kiến của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 về tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

 

Theo đó, với mục đích là:

- Đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 nhằm đánh giá, ghi nhận những thành quả của nhân dân và cán bộ thị xã Hương Thủy đã nỗ lực đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Ghi nhận công lao của các tầng lớp nhân nhân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
- Khẳng định thành quả trong tiến trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà; hướng đến thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một trong sáu chương trình trọng điểm của tỉnh trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
- Tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Thông qua buổi Lễ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn thị xã. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 của thị xã.   
- Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Với yêu cầu của buổi lễ là: 
- Việc tổ chức phải trang trọng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, tránh hình thức; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Thông qua buổi Lễ, tuyên truyền, động viên và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hương Thủy nói riêng và toàn tỉnh nói chung trong thời gian đến, đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.   
 
Nội dung chi tiết ở file đính kèm
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.419.497
Truy cập hiện tại 2.966 khách