Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Ngày cập nhật 13/04/2021

Ngày 01 tháng 4 năm 2021,  Phó  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện các cơ quan: Sở  Xây dựng, UBND thành phố Huế và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã kết luận, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể. Nội dung, kết quả buổi làm việc như sau:

 
I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
 
 
1. Ông Nguyễn Văn Mừng, địa chỉ Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà đến trình bày liên quan đến việc xin giải quyết tách thửa đất của mẹ là bà Nguyễn Thị Trai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Ông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trả lời: Về nội dung kiến nghị của Ông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2882/STNMT-TTr trả lời Ông: “Do mẹ là bà Nguyễn Thị Trai tuổi cao (93 tuổi) và chưa thực hiện quyền cho tặng của người sử dụng đất nên việc tách thửa đất nêu trên không có giải quyết theo quy định của pháp luật”.  UBND tỉnh tiếp nhận đơn của Ông gửi tại buổi tiếp công dân và sẽ có văn bản trả lời lần cuối cho Ông. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát dự thảo văn bản trả lời cho ông Nguyễn Văn Mừng trình UBND tỉnh trước ngày 14/4/2021.
2. Ông Nguyễn Văn Tường, địa chỉ: 108 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế liên quan đến đơn khiếu nại tố cáo của gia đình Ông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trả lời: trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Tường vào ngày 25/9/2020 (Thông báo số 391/TB-UBND ngày 30/9/2021), Thanh tra tỉnh và UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức làm việc với ông Nguyễn Văn Tường và đã có Báo cáo số 797/TTr -P2 ngày 23/11/2020, Báo cáo số 853/BC-UBND ngày 17/3/2021. Nội dung các báo cáo khẳng định là không có cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật.  Giao Thanh tra tỉnh dự thảo văn bản trả lời (lần cuối) cho ông Nguyễn Văn Tường trình UBND tỉnh trước ngày 14/4/2021.
 
3. Ông Nguyễn Thái Vũ, địa chỉ thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy đến trình bày và gửi đơn khiếu nại ghi ngày 05/3/2021 về kiến nghị xem xét đến việc bố trí đất tái định cư cho hộ chính và áp dụng đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh đối với gia đình Ông khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo: ghi nhận ý kiến phản ánh và tiếp nhận đơn kiến nghị của công dân, giao UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra nội dung kiến nghị của công dân và giải quyết, trả lời công dân theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/4/2021.  
4. Ông, bà: Võ Sĩ Toàn - Nguyễn Thị Lan, địa chỉ 44 Nguyễn Duy Trinh, phường An Đông, thành phố Huế đến trình bày và kiến nghị liên quan đến việc quy hoạch cây xanh dọc bờ sông Như Ý tại thửa đất số 01 kiệt 07 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế của gia đình Ông, bà đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất,...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trả lời: hiện nay, UBND tỉnh đang tổ chức điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của Ông, bà và sẽ chỉ đạo xử lý, trả lời vấn đề Ông, bà nêu trước ngày 30/5/2021. Giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xử lý liên quan đến công tác quy hoạch có ảnh hưởng đến thửa đất của ông, bà: Võ Sĩ Toàn - Nguyễn Thị Lan.   
5. Bà Lê Thị Kim Dung, địa chỉ 34 Yết Kiêu, phường Thuận Hòa, thành phố Huế đến trình bày và gửi đơn ghi ngày 01/4/2021 của bà Trương Thị Khánh (mẹ bà Dung) liên quan đến việc xin cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ nêu trên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo: Sau khi nghe UBND thành phố Huế báo cáo liên quan việc trả lại hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trương Thị Khánh (đại diện thừa kế của ông Lê Quang Minh) là do bà Hoàng Thị Tố Hương (con ông Hoàng Văn Quang), trú tại 03 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có đơn tranh chấp đòi lại nhà, đất tại địa chỉ trên gửi Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết, đơn tranh chấp chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật; UBND thành phố Huế đã trả lời văn bản cho bà Trương Thị Khánh để biết (Công văn số 6306/UBND-ĐC ngày 09/12/2021 của UBND thành phố Huế). Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của công dân và tiếp nhận đơn kiến nghị đề ngày 01/4/2021 của bà Trương Thị Khánh; giao UBND thành phố Huế kiểm tra, rà soát, làm việc với người có đơn tranh chấp và có văn bản gửi Tòa án nhân dân tỉnh phúc đáp về kết quả thụ lý đơn của bà Hương) để có cơ sở xem xét, giải quyết, trả lời dứt điểm cho công dân theo quy định pháp luật; đề nghị bà Lê Thị Kim Dung chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố Huế.
6. Ông Võ Văn Việt, địa chỉ: 11/109 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đến tình bày và gửi đơn kiến nghị đề ngày 01/4/2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ghi nhận ý kiến phản ánh và  tiếp nhận đơn kiến nghị của công dân, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xử lý đơn kiến nghị theo quy định của pháp luật.   
 
II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TẠI BUỔI TIẾP DÂN
- Đơn đề ngày 01/4/2021 của ông Nguyễn Văn Mừng, địa chỉ Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà;
- Đơn đề ngày 01/4/2021 của ông Nguyễn Văn Tường, địa chỉ 108 Lý Thái Tổ, Tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế;
- Đơn khiếu nại đề ngày 05/3/2021 của ông Nguyễn Thái Vũ, địa chỉ thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy;
- Đơn kiến nghị đề ngày 01/4/2021 của ông Võ Văn Việt, địa chỉ 11/109 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.912.795
Truy cập hiện tại 5.905 khách