Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Thủy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 29/07/2020

Căn cứ Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 15/6/2020 của Thị ủy Hương Thủy và Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 06/7/2020 của UBND thị xã về việc Tổ chức tuyên truyền và các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Thuỷ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Công văn số 417-CV/TU ngày 27/7/2020 của Thị ủy Hương Thủy về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó thời gian tổ chức Đại hội được diễn ra từ ngày 03/8/2020 - 04/8/2020.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Thủy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/7/2020 yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường:

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 15/6/2020 của Thị ủy Hương Thủy và Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 06/7/2020 của UBND thị xã về việc tổ chức tuyên truyền và các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Thuỷ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 6568/UBND-VH ngày 26/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 6608/UBND-VH ngày 27/7/2020 về việc tăng cường giám sát các đối tượng đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tổng vệ sinh làm sạch, đẹp khu vực trụ sở cơ quan, thôn, tổ dân phố và tại các hộ gia đình. Tại trụ sở các cơ quan treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, có khẩu hiệu chào mừng, đặc biệt là trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn các xã, phường: Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu, Phú Bài và Thủy Phù. Vận động 100% các gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và làm cổng chào tại các điểm công cộng bảo đảm nghiêm trang, đúng quy định. Thời gian treo cờ, khẩu hiệu chào mừng: Từ ngày 29/7/2020 đến ngày 05/8/2020. Lưu ý: cờ, băng khẩu hiệu phải còn mới.

- Bố trí trực lãnh đạo, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ; lực l­ượng dân phòng tăng cư­ờng công tác tuần tra địa bàn, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp 24/24 giờ từ ngày 29/7/2020 đến ngày 05/8/2020.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường có cán bộ chủ chốt đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Thủy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thì phải cử cấp phó hoặc cán bộ trực để xử lý công việc và tổ chức làm việc nghiêm túc trong thời gian diễn ra Đại hội; nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phòng VH&TT thị xã, Trung tâm VHTT&TT thị xã và UBND các xã, phường tổ chức soát xét kế hoạch tổ chức, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Thủy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

3. Phòng Quản lý Đô thị thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường tiến hành ra quân đảm bảo trật tự đô thị, thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ tại các tuyến đường, cơ quan công sở, chợ trên địa bàn thị xã Hương Thủy; bảo đảm nguồn điện công cộng chiếu sáng 100% từ ngày 29/7/2020 đến ngày 05/8/2020. Trong đó, lưu ý việc thu gom rác thải sinh hoạt tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành phải hoàn thành trước 6 giờ 30 phút trong các ngày diễn ra Đại hội.

4. Công an thị xã chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ở cơ sở và có kế hoạch bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị, các địa bàn trọng điểm, không để bất ngờ, kiên quyết không để các thế lực thù địch chống phá, gây phức tạp về an ninh chính trị trong thời gian diễn ra Đại hội. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ trực ban, bảo vệ của các cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, tăng cường lực lượng kiểm soát quân sự ở các khu vực trọng điểm, duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, nắm chắc tình hình chủ động xử lý kịp thời, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Tổ chức rà phá chất nổ tại khu vực tổ chức Đại hội.

Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có phương án cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình chuẩn bị trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

5. Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH thị xã, Hạt Kiểm lâm thị xã, Đội chữa cháy và CNCH số 3, Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống cháy nổ, nhất là ở các chợ, khu vực đông người, mua bán phế liệu; tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

UBND các xã, phường phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng VH&TT, phòng Tư pháp, Công an thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục pháp luật trên địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Ban ATGT, phòng Quản lý Đô thị cũng với các ngành chức năng, UBND các xã, phường tăng cường biện pháp đảm bảo ATGT, đảm bảo đường thông, hè thoáng trên các tuyến đường, nhất là tuyến đường Nguyễn Tất Thành và các đường nội thị khác.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, phường, báo cáo UBND thị xã mọi hoạt động, diễn biến tình hình qua các số điện thoại: 0234.3861266, 0234.3861267, 0234.3863773, 0234.3861239 (hoặc qua số Fax: 0234.3861928) để kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.467
Truy cập hiện tại 446 khách