Tìm kiếm
Thường trực HĐND thị xã Hương Thủy họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã, khóa VI.
Ngày cập nhật 05/06/2020
Ngày 29/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Về thời gian: dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp trong 1,5 ngày, trong khoảng từ 14/7 đến 17/7/2020.

Nội dung: Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của thị xã 6 tháng đầu năm 2020; bàn và quyết định các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020; thông qua quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Cụ thể như sau: 

 

- Thường trực HĐND thị xã sẽ xem xét: Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND thị xã trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chuyển chuyên đề giám sát công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn thị xã giai đoạn 2010-2019 sang năm 2021; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10; Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9.

- UBND thị xã sẽ xem xét:

          +Các Báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN của thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khoá VI.

          +Các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thị xã Hương Thủy; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2021 thị xã Hương Thủy; Thủ tục miễn nhiệm, bầu các chức danh: Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã.

- Các ban HĐND thị xã sẽ xem xét: Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2020; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2019; Báo cáo thẩm tra về danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục đầu tư công năm 2021 thị xã Hương Thủy; Báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật, QP-AN, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9.

Bên cạnh đó, HĐND thị xã sẽ xem xét báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của VKSND, TAND, Chi cục THADS thị xã; nghe UBMTTQVN thị xã thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Đức Tú, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thị xã thống nhất, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phối hợp giữa Thường trực HĐND thị xã với UBND thị xã và các cơ quan chức năng hữu quan. Đồng chí lưu ý để Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã hoàn thành tốt như kế hoạch, Thường trực HĐND thị xã cần phối hợp hơn nữa trong công tác chuẩn bị các nội dung liên quan, tổ chức thẩm tra, thông qua các báo cáo, tiếp xúc cử tri; các Tổ đại biểu HĐND thị xã cần nâng cao trách nhiệm phối hợp tốt với Thường trực HĐND, UBMTTQVN các phường, xã trong công tác tiếp xúc cử tri…nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

Ngô Thanh Tùng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.008.884
Truy cập hiện tại 2.852 khách