Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi khảo sát thực địa các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 20/05/2020

Ngày 09/5/2020, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức buổi khảo sát thực địa các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 169/TB-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, Trên cơ sở hiện trạng khảo sát và báo cáo của các đơn vị và địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận như sau:

1. Về dự án Hồ Thủy Tiên, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.
Hình thành khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, không gian sáng tạo đương đại, công viên vườn tượng,… đồng thời tập trung khai thác một số địa điểm phục vụ các hoạt động cắm trại, đi bộ, xe đạp thông minh, thảo cầm viên,… gắn với một số hoạt động dịch vụ nhỏ phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy rà soát nghiên cứu phương án quy hoạch đường dân sinh phục vụ giao thông cho các hộ gia đình tại khu vực giáp ranh khu dân cư hiện trạng.
- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tăng cường công tác quản lý tại dự án, bảo tồn các công trình, biểu tượng, hiện vật hiện hữu. 
- Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại hồ sơ án, báo cáo quá trình chậm triển khai thực hiện thi hành án; xác định giá trị tài sản trên đất dự án để thực hiện bán đấu giá theo đúng quy định trước ngày 25/5/2020; trong đó lưu ý việc mua lại tài sản không gắn liền với việc sử dụng đất.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy, Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện việc xác định ranh giới, cắm mốc khu đất; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2020.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo hình thức lựa chọn nhà đầu tư với mục tiêu nêu trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2020; thực hiện các thủ tục kêu gọi đầu tư song song với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ dự án.
- Về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực: yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chịu trách nhiệm chính; chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy đảm bảo tính khả thi khi dự án đưa vào hoạt động.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát nhu cầu, tỷ lệ sử dụng dịch vụ rừng khu vực dự án, tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 25/5/2020.
2. Về dự án công viên nghĩa trang Vườn Địa đàng, thị xã Hương Thủy và công viên nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương Trà.
- Yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ưu tiên đẩy nhanh việc đầu tư khu hỏa táng để đáp ứng nhu cầu của người dân; lưu ý nghiêm cấm việc chuyển nhượng phần mộ khi chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định.
- Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến giá giao đất, giá dịch vụ nghĩa trang, giá chuyển nhượng phần mộ tại các dự án.
- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu phương án xử lý tiền sử dụng đất trong thời gian có quyết định giao đất đến lúc phê duyệt giá đất; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2020.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát kiểm tra, giám sát tiến độ dự án và có biện pháp xử lý việc đầu tư chậm tiến độ tại dự án công viên nghĩa trang Vườn Địa đàng, thị xã Hương Thủy theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3517/UBND-ND ngày 28/4/2020.
 
Tập tin đính kèm:
Anh Duong- huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.182.957
Truy cập hiện tại 548 khách