Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Các trường học chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày cập nhật 17/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của ngành Y tế, ngành GD&ĐT, UBND tỉnh và thị xã tại Công văn số 566/BYT-DP ngày 08/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại cơ sở giáo dục trường học;    - Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/2/2020 của UBND tỉnh về Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 738/UBND-YT ngày 4/2/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch do Covid-19 gây ra; Công văn số 950/UBND-GD ngày 12/02/2020 về chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại; Công văn 330/SYT-NVY ngày 17/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra công tác vệ sinh trường lớp, phòng, chống dịch trong trường học; Công văn số 239/UBND-GD ngày 03/3/2020 của UBND thị xã Hương Thủy về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học; Thông báo kết luận số 14/TB-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy tại Hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xx Hương Thủy. Từ ngày 26/02/2020 đến ngày 12/3/2020 Phòng Y tế thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Trạm y tế xã, phường đã tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh trường lớp, phòng, chống dịch trong trường học tại các trường Mầm non, Tiểu học, TH-THCS, THCS và THPT trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ

 

Nội dung kiểm tra cụ thể trong đợt này tập trung chủ yếu và công tác: Tổng vệ sinh trường lớp, lau chùi phòng học, nền nhà bằng xà phòng, Vim, các chất tẩy rửa thông thường; Bố trí đầy đủ dung dịch rửa tay, xà phòng rửa tay, vòi nước rửa tay cho học sinh và Hướng dẫn cho học sinh rửa tay bằng nước sạch và xà phòng; Công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid -19; Theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của học sinh tại các trường học; Thông tin báo cáo các trường hợp có vấn đề sức khỏe.

Kết quả cụ thể

Công tác chỉ đạo, điều hành: Các trường được kiểm tra đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học như: Thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe học sinh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học; Phân lịch trực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thời gian học sinh nghỉ học.

Công tác dự phòng: Các trường đã mời cán bộ của Trạm y tế triển khai tập huấn công tác chủ động phòng, chống COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học; Đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh cơ sở vật chất như: tổ chức phun ChcloraminB trong lớp học, khuôn viên trường học; lau chùi sàn nhà, bàn ghế, trang thiết bị, phương tiện dạy học; Triển khai các biện pháp khi học sinh quay trở lại trường như: chuẩn bị dung dịch rửa tay, nước sát khuẩn cho giáo viên và học sinh; nước uống, ly uống nước; các biểu theo dõi sức khỏe học sinh, ....

Công tác truyền thông: Các trường đã bố trí góc truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng tờ rơi, cụm pano, bài tuyên truyền và các hình thức truyền thông khác bằng hình ảnh trực quan tại nơi phụ huynh và học sinh dễ tiếp cận.

Công tác thông tin, báo cáo: Có phương án kiểm tra, theo dõi sức khỏe của học sinh; Có phân công cán bộ đảm nhiệm về thông tin và báo cáo; Thực hiện thông tin báo cáo dịch hằng ngày cho cán bộ Trạm Y tế, ...

Nhìn chung, các trường được đã chủ động triển khai các văn bàn chỉ đạo của ngành Giáo dục và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế; tích cực, chủ động phối hợp với Trạm y tế địa phương, với phụ huynh học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian tới, để công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học kịp thời, hiệu quả và triệt để, Phòng Y tế thị xã sẽ chủ động tham mưu UBND thị xã các văn bản chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giám sát công tác phòng, chống COVID-19 tại các địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tiếp tục chỉ đạo các trường trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học; Phối hợp với ngành y tế hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ động phòng, chống dịch bệnh COVI-19; Chủ động theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường; Chuẩn bị sẵn sảng các điều kiện liên quan để đón học sinh trở lại trường học an toàn khi có chỉ đạo của cấp trên; Trung tâm y tế thị xã hỗ trợ chuyên môn y tế cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học./.

(Một số hình ảnh kiểm tra tại trường)

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.911.752
Truy cập hiện tại 5.402 khách