Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 09/03/2020

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1524/UBND-GT gửi các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương; ông an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang dã. 
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, lực lượng thực thi công vụ tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại các chợ động vật tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã. 
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã tăng cường công tác kiểm dịch, khử trùng, hạn chế việc tiếp xúc với động vật hoang dã và thường xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn trên địa bàn để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây nhiễm./. 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.013.982
Truy cập hiện tại 1.018 khách