Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai công tác chống thất thu thuế đối với việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
Ngày cập nhật 09/03/2020

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh có Công văn số1561 /UBND-NĐ gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc triển khai công tác chống thất thu thuế đối với việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

 
Theo đó, để triển khai các công tác chống thất thu thuế đới với giao dịch chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Tư pháp tỉnh chỉ đạo Văn phòng Công chứng trên địa bàn tăng cường phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin với cơ quan Thuế cùng quản lý về giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản phù hợp với giá thực tế giao dịch trên địa bàn; 
2. UBND các huyện, thị xã thành phố Huế quản lý giám sát các bộ phận hành chính công trong công tác xác định vị trí đất, xác nhận các hợp đồng giao dịch bất động sản đúng với quy định;
3. Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành giá tối thiểu nhà, công trình kiến trúc để tính lệ phí trước bạ, thuế thầu xây dựng.
4. Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế huyện, khu vực và thành phố Huế khi thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hoặc từ người nộp thuế, bộ phận xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính thực hiện kiểm tra về lịch sử giao dịch của bất động sản chuyển nhượng. Trường hợp thông tin về đất và tài sản gắn liền trên đất của cùng một bất động sản giữa các lần chuyển nhượng không giống nhau, đề nghị gửi công văn yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai xác định lại hoặc bổ sung thông tin. Trường hợp thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đầy đủ và không sai sót, thực hiện so sánh giá chuyển nhượng và thời gian giữa các lần chuyển nhượng, so sánh giá chuyển nhượng của các bất động sản có đặc điểm tương đồng để xác định tính trung thực, chính xác trong hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Qua kiểm tra, rà soát nếu có hiện tượng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng chưa trung thực, chưa chính xác thì yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung và thực hiện các biện pháp quản lý thuế để chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Trong trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật cơ quan thuế thực hiện thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ cụ thể và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra theo quy định của pháp luật./.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.317.654
Truy cập hiện tại 5.815 khách