Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 962 tỷ đồng, riêng thị xã Hương Thủy là 100 tỷ đồng
Ngày cập nhật 01/03/2020

Đó là chỉ tiêu của UBND tỉnh giao tại Quyết định số 532 /QĐ-UBND ngày 25 / 02 /2020 về việc phê duyệt Kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

 

Theo đó,giao chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 962,0 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau: 

STT

Nội dung

Kế hoạch 2020

Ghi chú

I

Cấp tỉnh

462,0

 

1

Quỹ đất phân lô đấu giá

332,0

 

2

Thu tiền sử dụng đất các dự án

130,0

 

II

Cấp huyện

500,0

 

1

Huyện Phong Điền

45,0

 

2

Huyện Quảng Điền

45,0

 

3

Thị xã Hương Trà

40,0

 

4

Thị xã Hương Thủy

100,0

 

5

Huyện Phú Vang

100,0

 

6

Huyện Phú Lộc

46,0

 

7

Huyện Nam Đông

2,5

 

8

Huyện A Lưới

1,5

 

9

Thành phố Huế

120,0

 

Tổng cộng

962,0

 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phải tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch đề ra, phấn đấu thực hiện vượt thu tạo nguồn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
1. Đối với cấp tỉnh, giao Sở Xây dựng thực hiện công tác rà soát quỹ đất đấu giá 2020 và quy hoạch tạo quỹ đất đấu giá giai đoạn 2021- 2025; trên cơ sở đó giao các Ban đầu tư xây dựng (Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất,…) thực hiện đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phân lô để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; 
UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện quy hoạch quỹ đất cấp huyện, rà soát quỹ đất xen ghép, xây dựng cụ thể nguồn quỹ đất đấu giá để tổ chức thực hiện có kết quả;
Chú trọng đầu tư các Khu tái định cư phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn;  
Trong quá trình thiết kế quỹ đất phân lô, ngoài các lô biệt thự, ưu tiên thiết kế nhiều lô đất có diện tích vừa phải, phù hợp với đa số đối tượng có nhu cầu (≤ 150m2);
Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định và phê duyệt thiết kế nhà mẫu tại các khu quy hoạch để cung cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời quản lý tốt việc xây dựng nhà ở tại các khu quy hoạch; 
2. Các địa phương, các ngành và chủ đầu tư các dự án tạo quỹ đất cần phối hợp tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao quỹ đất đúng tiến độ để kịp thời tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất nộp Ngân sách Nhà nước;
Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho các Dự án tạo quỹ đất để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng quỹ đất bán đấu giá và phục vụ tái định cư…;
3. Tập trung giải quyết và xử lý vướng mắc về quy hoạch, ranh giới, tiêu chí kêu gọi đầu tư các khu đất đấu giá cho thuê thực hiện dự án đầu tư, các khu nhà đất đã được sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ để quản lý và tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tạo quỹ đầu tư;
4. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là thủ tục giải quyết những vướng mắc về diện tích, ranh giới, quy hoạch các khu đất, khu nhà đất khi đưa quỹ đất ra đấu giá, thủ tục hành chính trong công tác xác định, thẩm định và trình phê duyệt giá khởi điểm đấu giá; 
Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh số thửa, số tờ bản đồ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi bàn giao quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và phục vụ tái định cư cho các dự án giải phóng mặt bằng;
5. Các Sở, Ban ngành và các đơn vị liên quan phối hợp tăng cường công tác thông tin, quảng bá, mở rộng thông tin để giới thiệu quỹ đất, quỹ nhà đất, xúc tiến đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất thực hiện dự án đầu tư;
6. Rà soát các dự án có thu tiền sử dụng đất, giải quyết các vướng mắc liên quan, đôn đốc các nhà đầu tư dự án nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước theo đúng tiến độ.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.013.681
Truy cập hiện tại 918 khách