Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ
Ngày cập nhật 21/02/2020

Thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 05/01/2020. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Thanh tra thị xã, UBND các xã, phường  và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thị xã triển khai thực hiện các nội dung quy định của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

2. Trong khi chờ hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định, tạm thời giao Trung tâm Hành chính công thị xã rà soát, phát hiện, chủ trì lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm trong lĩnh vực đất đai nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị. Trên cơ sở Biên bản vị phạm được lập, giao Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu, trình UBND thị xã ban hành Quyết định xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

(Kèm theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.239.323
Truy cập hiện tại 1.570 khách