Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bàn giao mặt bằng và công tác chuẩn bị thi công Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Ngày cập nhật 14/02/2020

Ngày 06/02/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuẩn bị tổ chức thi công Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tham dự cuộc họp có: Ông Nguyễn Vũ Quý - Phó TGĐ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; Ông Lê Công Diễn - PGĐ Sở Giao thông Vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh - PGĐ Sở Xây dựng; Ông Nguyễn Văn Bình - PCT UBND huyện Phong Điền, Bà Nguyễn Thị Thu Hương - PCT UBND thị xã Hương Trà, Ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy, Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, Viễn thông Thừa Thiên Huế (VNPT), Viettel Thừa Thiên Huế, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Theo ddos, sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và các địa phương báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, một số khó khăn, vướng mắc và công tác chuẩn bị thi công Dự án; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1. UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy:
- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, khối lượng như đã cam kết: Đến 28/02/2020 bàn giao thêm 18,5Km (trong đó: Phong Điền 3,7Km, Hương Trà 7,0Km, Hương Thủy 7,8Km) đạt 56,9/62,5Km và đến tháng 3/2020 hết phần còn lại 5,6Km. 
- Khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc cục bộ tại các đoạn đã bàn giao nhưng chưa đảm bảo mặt bằng để tập kết phương tiện, tổ chức thi công theo kiến nghị của Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (như trường hợp của hộ Ông Lê Minh Thảo ở phường Hương An; thanh lý tài sản, bàn giao sớm phần đất của Lâm trường Tiền Phong, đất do UBND xã Hương Thọ quản lý,..); hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế di dời, lắp đặt hệ thống hạ tầng, gửi Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/02/2020.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, ưu tiên hoàn thành các hạng mục san nền, cắm mốc phân lô, giao đất, đảm bảo cấp nước, cấp điện, đường giao thông để người dân xây dựng nhà; tổ chức rà soát, vận động người dân chủ động sắp xếp, thuê nhà tạm cư trong quá trình xây dựng nhà, bàn giao trước mặt bằng, đảm bảo điều kiện để tổ chức thi công.
- Khẩn trương phê duyệt, đền bù, chỉ trả, thanh toán tiền theo hình thức cuốn chiếu đối với các hồ sơ đủ điều kiện nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng; xây dựng kế hoạch giải ngân theo tháng cho năm 2020 gửi Sở Giao thông vận tải (có báo cáo UBND tỉnh) trước ngày 20/02/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân theo số vốn đã đăng ký được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2541/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019.
2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, làm việc với Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các nhà thầu và chính quyền địa phương để thống nhất phương án đền bù, thu hồi, quản lý, sử dụng đối với các khu đất sử dụng làm bãi thải, trạm trộn bê tông nhựa, tập kết vật liệu,... phục thi công dự án; phương án, thời hạn sử dụng, hoàn trả đối với các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020.   
3. Ban Quản lý Dự án Rừng phòng hộ Hương Thủy, Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong khẩn trương, triển khai song song các thủ tục, xử lý dứt điểm việc thanh lý tài sản, vật kiến trúc trên đất; lập kế hoạch bàn giao bàn giao mặt bằng, đảm bảo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tổ chức thi công; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2020.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì theo dõi tình hình,  tiến độ thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh.  
4. Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chủ quản lý, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khẩn trương phối hợp, hoàn chỉnh phương án, trình phê duyệt để thực hiện di dời, lắp đặt mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến; hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư phục vụ dự án (cấp điện, cấp nước,...), đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của từng phân đoạn tuyến, các gói thầu và tổng thể chung của dự án.
5. Về việc xác định cơ quan chủ trì và quy trình thực hiện đối với hạng mục đền bù, di dời và xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật (theo Khoản 3, Điều 31, Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Cấp điện, cấp nước, cáp quang viễn thông,...): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật thuộc diện cần di dời rà soát lại cơ sở pháp lý, quy định hiện hành có liên quan; tham mưu đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng công đoạn, hạng mục công việc cụ thể: (1) lập và phê duyệt phương án đền bù, (2) di dời, (3) đầu tư xây dựng mới lại công trình,...; tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2020.    
6. Về cơ chế, thủ tục giải quyết các vướng mắc:
- Đối với hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy khẩn trương có văn bản đề xuất hệ số bồi thường đối với từng hạng mục, công trình cụ thể; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 02/2020.   
- Đối với kiến nghị về đơn giá đền bù nhà, vật kiến trúc theo Quyết định 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh: UBND tỉnh đã có chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng tại Thông báo số 462/TB-UBND ngày 05/12/2019. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương có văn bản hướng dẫn rõ ràng, chi tiết đối với từng hạng mục công việc cụ thể để các địa phương thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019.   
- Đối với vướng mắc, chưa xác định được chủ sở hữu, nguồn gốc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giữa người dân và các cơ quan được giao quản lý: UBND các huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy chủ động rà soát, cũng cố hồ sơ pháp lý để xử lý, giải quyết theo đúng quy định; trường hợp khó khăn, vượt thẩm quyền, có văn bản báo cáo đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB, tái định cư của Tỉnh.
- Đối với đường vào Công viên nghĩa trang Hương An Viên: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm việc lại với Công ty Cổ phần VIF An Lộc để thống nhất phương án giải quyết cụ thể (đảm bảo nguyên tắc ưu tiên, an toàn, thuận lợi cho tuyến cao tốc); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020. 
7. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền, tổ chức họp Hội đồng tư vấn giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB, tái định cư của Tỉnh ngay sau khi nhận được văn bản kiến nghị, đề xuất từ phía các cơ quan, địa phương; tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương, phương án giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.  
8. Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 9560/UBND-GT ngày 13/12/2019 và Thông báo kết luận số 11/TB-UBND ngày 08/01/2020 nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án và giải ngân hết số vốn được phê duyệt tại Quyết định số 2541/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải.  
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.483
Truy cập hiện tại 357 khách