Tìm kiếm
UBND thị xã tổ chức làm việc với xã Dương Hòa tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020
Ngày cập nhật 14/10/2019

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với xã Dương Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Cùng làm việc còn có đồng chí Văn Viết Cảm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thị xã.

 

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND xã Dương Hòa đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Cụ thể: Giá trị tổng sản xuất trên địa bàn xã là 168.588,3 triệu đồng, đạt 114,22%KH (trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản đạt 98.340,48 triệu đồng, Dịch vụ đạt 57.662,12 triệu đồng, TTCN đạt 12.585,82 triệu đồng); tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn là 5.148 triệu đồng; tổng thu ngân sách thực hiện 4.512,887 triệu đồng, đạt 113,49%KH; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,36%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đạt 94,77%...

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thị xã đã đánh giá cao những nổ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo xã Dương Hòa trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND xã Dương Hòa cần tập trung một số nhiệm vụ như sau:

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các phòng, ban, đơn vị tham dự họp, UBND xã rà soát, bổ sung các nhiệm vụ từng ngành, lĩnh vực, xác định lại các chỉ tiêu KT-XH năm 2020 theo hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được. UBND xã tập trung rà soát lại những tiêu chí cần để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

- UBND xã tăng cường công tác vận động người dân chuyển đổi diện tích trồng cây keo sang trồng cây gỗ lớn (theo chứng chỉ FSC); mở rộng diện tích đất trồng cây thanh trà, bưởi da xanh để tạo thương hiệu; phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế nhằm tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, nghiên cứu, hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân xây dựng các mô hình trang trại, khu vườn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

- Tập trung thực hiện các giải pháp để tăng các khoản thu ngân sách theo kế hoạch dự toán đã giao, nhất là các khoản thu thường xuyên…

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, rà soát và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất công ích 5% trên địa bàn để đưa vào sử dụng có hiệu quả.

- Tiếp tục quan tâm sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn như công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các cấp học và tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở bậc mầm non.

- Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, hạn chế tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn tại Bộ phận TN&TKQ).

Đồng thời, lãnh đạo UBND thị xã đã trả lời và giải thích rõ một số nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND xã.

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.786.395
Truy cập hiện tại 466 khách