Tìm kiếm
Thường trực HĐND thị xã làm việc với Thường trực HĐND các phường, xã về tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm
Ngày cập nhật 11/10/2019

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Chương trình công tác của Thường trực HĐND thị xã năm 2019, Thường trực HĐND thị xã triển khai Kế hoạch số 07/KH-TTHĐND ngày 24/9/2019 về làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND các phường, xã để nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND các phường, xã và tham chiếu kết quả và tiến trình giải quyết kiến nghị cử tri của địa phương. Đ/c Trương Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn, làm việc với Thường trực, các Ban HĐND các phường, xã: Thủy Châu, Thủy Dương, Thủy Lương, Thủy Bằng, Thủy Vân và Dương Hòa. 

Làm việc với Thường trực HĐND phường Thủy Lương

Qua làm việc, Đoàn làm việc được nghe Thường trực HĐND các phường xã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND phường, xã trong 9 tháng và nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại; những khó khăn trong điều hành hoạt động. Cụ thể là nội dung các chuyên đề giám sát đã triển khai trong năm của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND cũng như công tác phối kết hợp giữa HĐND, UBND trong việc 

thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết KT-XH đã đề ra từ đầu năm.

Đ/c Trương Đức Tú, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại phiên làm việc với Thường trực HĐND phường Thủy Dương

Ngoài ra, sự tham chiếu kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và tiến trình giải quyết kiến nghị cử tri cũng đạt được một số kết quả khả quan nhờ sự tích cực trong nắm bắt, khảo sát của địa phương. Qua đó, việc giải quyết kiến nghị của cư tri đảm bảo được sự khách quan, trung thực và cụ thể vào trách nhiệm của từng đơn vị. Kết quả tham chiếu này là cơ sở để Thường trực HĐND thị xã đối chiếu, giám sát và đánh giá hiệu quả của công tác giải quyết kiến nghị cử tri nói chung cũng như những khó khăn đặc thù của địa phương trong điều hành hoạt động nói riêng đối với UBND thị xã và các cơ quan chuyên môn trong thời gian qua.

tại buổi làm việc với Thường trực HĐND xã Thủy Vân

Đặc biệt, công tác hoạt động của các Ban HĐND phường, xã cũng là một vấn đề cần quan tâm về cơ cấu tổ chức và tính hiệu quả trong hoạt động giám sát chuyên đề.  

Thường trực HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả mà Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường, xã đã đạt được thời gian qua và đề nghị các địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp hoạt động với UBND các phường, xã và linh động trong thông tin báo cáo với Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm.

 

Ngô Thanh Tùng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.888.220
Truy cập hiện tại 3.490 khách