Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai chuyên đề về Luật Bình đẳng giới
Ngày cập nhật 06/11/2015

Sáng 4/11, Phòng LĐ-TB&XH thị xã Hương Thủy phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn triển khai chuyên đề liên quan đến Luật Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các xã, phường trên địa bàn.

Tại đây, các học viên được giới thiệu các nội dung cơ bản liên quan đến Luật Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình; vấn đề giới trong các ngành và lĩnh vực; trách nhiệm quản lý của Nhà nước trong công tác phối hợp về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; mối quan hệ giữa phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới... Trong đó, vấn đề mấu chốt trong thực hiện bình đẳng giới là sự kết hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.
Ngoài việc tiếp cận các kiến thức, kỹ năng, thông qua lớp tập huấn, các học viên còn được trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai, thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình ở từng địa phương, đơn vị.
 

Tin, ảnh: Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 685 khách