Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tạm thời không mua sắm ô tô công từ ngày 22/3/2016
Ngày cập nhật 03/11/2015

Theo Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, từ ngày 22/03/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương và UBND cấp tỉnh tạm thời chưa thực hiện mua sắm ô tô; Kho bạc Nhà nước sẽ không thanh toán việc mua xe ô tô công khi chưa có báo cáo.

Về số xe ô tô công trang bị cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước, Thông tư quy định, văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được trang bị tối đa 03 xe ô tô/đơn vị; tại các Cục và các tổ chức tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…, mỗi đơn vị được trang bị tối đa 02 xe ô tô; số xe ô tô được trang bị cho các đơn vị khác thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Vụ, Ban và các tổ chức tương đương không quá 01 xe/đơn vị.

Cũng theo Thông tư này, xe ô tô công đã sử dụng quá 15 năm và xe đã chạy ít nhất 250.000km (hoặc 200.000km đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn), không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn khi vận hành sẽ được thay thế. Việc thay thế xe ô tô cũ có thể được thực hiện thông qua điều chuyển xe từ cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án khác hoặc mua mới nếu không có xe ô tô để nhận điều chuyển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2015.

(Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn)

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 696 khách