Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Thủy giai đoạn 2011-2020
Ngày cập nhật 03/09/2019

Ngày 28/8/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Thủy giai đoạn 2011-2020

Theo đó, UBND thị xã Tặng giấy khen cho 08 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Thủy giai đoạn 2011-2020 như sau:

I. Tập thể:

1. Nhân dân và cán bộ xã Thủy Thanh;

2. Nhân dân và cán bộ xã Thủy Tân;

3. Nhân dân và cán bộ xã Dương Hòa;

4. Nhân dân và cán bộ xã Thủy Phù;

5. Nhân dân và cán bộ xã Thủy Bằng;

6. Nhân dân và cán bộ xã Thủy Vân;

7. Nhân dân và cán bộ xã Phú Sơn;

8. Phòng Kinh tế thị xã.

II. Cá nhân: 

1. Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng;

2. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Thôn Nguyệt Biều xã Thủy Bằng;

3. Bà Lê Thị Loan, Thôn Dạ Khê xã Thủy Bằng;

4. Ông Trần Duy Việt, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh;

5. Ông Nguyễn Viết Sáu, Thôn Thanh Toàn xã Thủy Thanh;

6. Ông Nguyễn Văn Ánh, Thôn Vân Thê Thượng xã Thủy Thanh;

7. Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư xã Dương Hòa;

8. Ông Nguyễn Vinh, Thôn Buồng Tằm xã Dương Hòa;

9. Bà Võ Thị Gái, Thôn Thanh Vân xã Dương Hòa;

10. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Thủy Vân;

11. Ông Nguyễn Tất Bồi, Thôn Dạ Lê xã Thủy Vân;

12. Ông Trương Hữu Đông, Thôn Công Lương xã Thủy Vân;

13. Ông Đỗ Văn Nhân, Bí thư xã Thủy Tân;

14. Ông Phạm Văn Tuyn, Thôn Tân Tô xã Thủy Tân;

15. Bà Nguyễn Thị Chín, Thôn Tô Đà 2 xã Thủy Tân;

16. Ông Ngô Toản, Bí thư xã Thủy Phù;

17. Ông Phan Nong, Thôn 10 xã Thủy Phù;

18. Bà Nguyễn Thị Bòn, Thôn 9 xã Thủy Phù;

19. Ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn;

20. Ông Ban Văn Phúc, Thôn 3 xã Phú Sơn;

21. Ông Nguyễn Quang Kính, Thôn 2 xã Phú Sơn.

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.933.617
Truy cập hiện tại 6.077 khách