Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công nhận thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Ngày cập nhật 17/08/2019

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1943/QĐ-UBND và Quyết định 1944/QĐ-UBND; Theo đó, công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là xã Thủy Bằng và xã Phú Sơn.

Đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.954
Truy cập hiện tại 367 khách