Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 01/08/2019

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức phiên họp soát xét công tác đầu tư xây dựng năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thị xã do đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Tham dự phiên họp có đồng chí Văn Viết Cảm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường.     

                                          

Trong những năm qua, tình hình quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án nguồn vốn ngân sách thị xã, các nguồn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh và vốn chương trình nông thôn mới trên địa bàn thị xã ngày càng tốt hơn. Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch về tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thị xã và ý kiến tham gia, phát biểu của các đơn vị, địa phương tham gia dự họp; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

- Đối với các công trình, dự án đã hoàn thành, nghiệm thu khối lượng công trình: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán công trình và UBND các xã, phường phân bổ vốn đối ứng theo quy định để tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đối với một số dự án chậm tiến độ và vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng: Đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực phối hợp cùng với địa phương khẩn trương giải quyết để triển khai thực hiện dự án đảm bảo thời gian và tiến độ.

- Yêu cầu các Chủ đầu tư căn cứ theo Thông báo số 88/TB-UBND ngày 29/7/2019 của UBND thị xã về danh mục công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công năm 2020 để chuẩn bị các thủ tục đầu tư gửi các phòng, ban liên quan thẩm định và gửi UBND thị xã phê duyệt theo đúng thời gian quy định.

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.828
Truy cập hiện tại 320 khách