Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự năm 2019
Ngày cập nhật 26/07/2019

Để triển khai cải thiện chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; phấn đấu nằm trong tốp 5 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 22/7/2019 về triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự năm 2019.

Theo đó, với mục đích nhằm phối hợp thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, phấn đấu xếp hạng trong tốp ; phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. 

Với nhưng nội dung thực hiện gồm:
1. Tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này)
a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế  
Thực hiện các chỉ tiêu 1, 3, 14 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
b) Tòa án nhân dân tỉnh
Thực hiện các chỉ tiêu 4, 5, 6, 7, 10,11, 12, 13 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
c) Công an tỉnh
Thực hiện các chỉ tiêu 14, 15, 16, 17 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
d) Thanh tra tỉnh
Thực hiện chỉ tiêu 2 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
đ) Cục Thi hành án Dân sự tỉnh
Thực hiện chỉ tiêu 8 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
e) Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh
Thực hiện chỉ tiêu 9 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
2. Phối hợp thực hiện chứng minh, phản biện về xếp hạng chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế.
c) Nội dung thực hiện: Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả xếp hạng PCI, các cơ quan, đơn vị thực hiện đối chiếu để chứng minh, phản biện về xếp hạng chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của tỉnh khi phát hiện có việc sai sót hoặc chưa phù hợp.
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.190
Truy cập hiện tại 6.554 khách