Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai ông Ngô Đức Thăng
Ngày cập nhật 16/07/2019

Ngày 11/7/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định 2027/QĐ-UBND về việc Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai ông Ngô Đức Thăng. Sinh năm: 1969 .Quốc tịch: Việt Nam. Nghề nghiệp: Làm nông. Địa chỉ: Thôn Hộ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Lấn, chiếm đất Lâm nghiệp để trồng rừng với diện tích 12.400 m2 (mười hai nghìn bốn trăm mét vuông), tại khoảnh 4, tiểu khu 171, thuộc ranh giới hành chính xã Dương Hòa và thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy.

Quy định tại: Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng chẵn).

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Ngô Đức Thăng khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất 12.400 m2 (mười hai nghìn bốn trăm mét vuông) cho Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.934.068
Truy cập hiện tại 193 khách