Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, ngày 10/8/2018, UBND tỉnh...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 3351/BC-CAT-PC68 ngày 24/7/2018 của Công an tỉnh báo cáo việc kiểm tra, xử lý hoạt động của các bến đò...
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND về Lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng...
Qua kiểm tra, khảo sát của Lãnh đạo UBND tỉnh tại bãi rác Thủy Phương, nhà máy rác Tâm Sinh Nghĩa và một số dự án xử lý rác...
Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi,...
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết đính số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc...
Những năm qua nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã cải tạo phòng ốc, nâng cấp trang bị trang thiết bị âm thanh ánh sáng, góp phần đáp ứng nhu cầu của...
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1666/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Thủy
Ngày 26/7/2018, Sở Tài chính có Thông báo số 1848/TB-STC về việc bổ sung kinh phí thực hiện các công trình giao thông cho thị xã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.887.556
Truy cập hiện tại 86 khách