Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán thu ngân sách...
Sáng ngày 08/01/2020, UBND thị xã tổ chức phiên họp Triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Đồng chí Nguyễn...
Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp  thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Ngày 07/01/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tổ chức cuộc họp với các ngành và địa phương về tình hình giải ngân và...
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2020, UBND thị xã Hương Thủy đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng chí Lê...
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, biên...
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác, phòng,...
Năm 2019, trên địa bàn tỉnh tình hình chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, có mặt chuyển biến rất tích cực; tình hình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.443.985
Truy cập hiện tại 1.234 khách