Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đó là một trong những đánh giá tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018 và thông qua các Đề án trình...
Ngày 03 tháng 10 năm 2018, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công...
Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạchkiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản...
Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền...
Đó là một trong ba mục tiêu của Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018  của Chính...
Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 2127/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ  khoa học và công nghệ trực thuộc...
Thực hiện Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/25018 của Bộ Công Thương về ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt...
Đó là một trong những kêt luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh, được UBND tỉnh ban hành tại Thông báo số 248 /TB-UBND...
Thông tin phản ánh của báo chí và người dân về tình trạng lạm thu đầu năm học 2018-2019 tại một số trường học trên địa bàn thành phố đã...
Thực hiện Công văn số 76/ĐĐBQH-VP ngày 30/8/2018 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.965.778
Truy cập hiện tại 467 khách