Tìm kiếm
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành...
Thực hiện Thông báo Kết luận số 40-KL/TU ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Festival Huế lần thức X - 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban...
Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND về ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo...
Ngày 03 tháng 5 năm 2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì họp rà soát, xử...
Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh có Công văn số 2710/UBND-NV  gửi Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các sở, ban, ngành...
Tại Công văn số 2660 /UBND-XTĐT ngày 28/4/2017, UBND tỉnh đã chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án trồng rau nông nghiệp công nghệ cao kết hợp hoạt...
Ngày 04/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức  làm...
Ngày 27/4/2017, Sở NN&PTNT tỉnh có Hướng dẫn số 536/HD-SNNPTNT về hướng dẫn Lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2017
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.600.387
Truy cập hiện tại 738 khách