Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đến năm 2020 mỗi huyện lựa chọn ít nhất 01-02 sản phẩm lợi thế nhất để tập trung phát triển, đo là mục tiêu của Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản...
Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi họp rà soát, chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra các dự án sử dụng đất và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội năm 2019: “Chuyển mạnh mô...
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm...
Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2019; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 24/12/2018...
Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong hai ngày qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động...
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và...
Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.053.759
Truy cập hiện tại 124 khách