Tìm kiếm
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại; tăng cường...
Thực hiện Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết; để kịp thời, chủ động ứng phó...
Đó là mục tiêu của UBND tỉnh được ban hành tại Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/7/2017 về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm...
Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh có Công văn số 5329/UBND-XD gửi Sở Xây dựng; UBND thị xã Hương Thủy về thống nhất bổ sung bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát,...
Vụ Hè Thu 2017, toàn Tỉnh gieo cấy khoảng 25.578,9 ha lúa (trong đó Hè Thu sớm 131 ha đã thu hoạch xong). Hiện nay, lúa đã trổ khoảng 1.721 ha, diện...
Đó chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 5212/UBND-XTĐT ngày 21/7/2017 về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng dây chuyền...
Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh có Công văn số 5192 /UBND-CT gửi Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Huế; thị xã Hương Trà; thị xã...
Đó là nội dung của Quyết định số 1635 /QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa...
Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 156/KH- UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.677.201
Truy cập hiện tại 137 khách