Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Thủy: Ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024
Ngày cập nhật 02/04/2024

Sáng ngày 02/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự thị xã. Đảng ủy quân sự thị xã Hương Thủy đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ quân sự thị xã, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã, phường tham gia diễn tập năm 2024.

Hội nghị xác định Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2024 không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng vũ trang mà là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Theo đó, nội dung của Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2024, đã nghiêm túc đánh giá những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ trong thời gian qua. Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2024.

Sau khi nghe nội dung Dự thảo Nghị quyết và ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu, đồng chí Lê Ngọc Sơn kết luận: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2024, Đảng ủy Quân sự thị xã cần phải có sự chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tham gia làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhanh chóng ban hành các văn bản, hướng dẫn, kế hoạch, dự trù kinh phí phục vụ nhiệm vụ diễn tập. Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban, bộ phận giúp việc, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các ban, ngành tham gia diễn tập. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tu sửa các công trình trong khu vực sở chỉ huy diễn tập, bảo đảm chất lượng và thời gian theo đúng kế hoạch đề ra, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2024./.

VĂN ĐÔNG - BCHQS thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.982.612
Truy cập hiện tại 1.254 khách