Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Ban CHQS thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 16/08/2023

Sáng ngày 16/8, Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại dân chủ với cán bộ sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy.

Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt nội dung kiểm tra

Báo cáo nêu rõ: Sáu tháng đầu năm cấp ủy, chỉ huy luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ huy điều hành thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn và Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách cụ thể, sát với tình hình nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị. Trong đó nổi lên, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng; công tác tuyển quân; diễn tập phòng, chống chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn; tham gia chữa cháy rừng; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt, nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật.

 

Thượng tá Đặng Thanh Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thị xã báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Các ý kiến phát biểu tham luận

Qua kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại dân chủ với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Đại tá Nguyễn Đình Khoa biểu dương cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trên 4 mặt công tác (quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật). Đặc biệt các ý kiến phát biểu của cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã phát biểu dân chủ, cởi mở, thẳng thắn có tính chiến đấu cao. Qua các ý kiến giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, để lãnh đạo, chỉ đạo trong trong thời gian tới đạt hiểu quả cao.

Các ý kiến phát biểu phúc đáp cơ quan Bộ CHQS tỉnh 

Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận

Trong thời gian tới Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tăng cường quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách lề lối làm việc để nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị; duy trì tốt hoạt động Hội đồng quân nhân; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động; phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của Hội đồng quân nhân, cấp ủy, chỉ huy, giữ vững mối quan hệ đoàn kết thống nhất của đơn vị với các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị đóng quân trên địa bàn; duy trì chặt chẽ nghiêm túc chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa cấp ủy, chỉ huy, với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.v.v..qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

VĂN ĐÔNG - BCHQS thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.983.477
Truy cập hiện tại 1.527 khách