Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban CHQS thị xã Hương Thủy: Bế mạc huấn luyện lực lượng tự vệ phòng giáo dục & đào tạo năm 2023.
Ngày cập nhật 13/08/2023

Ngày 11/8, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy tổ chức bế mạc huấn luyện lực lượng tự vệ phòng giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) năm 2023. Dự và chỉ đạo Lễ Bế mạc có đồng chí Trung tá Nguyễn Quyết Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng GD&ĐT thị xã; cùng cán bộ khung huấn luyện và lực lượng tự vệ phòng giáo dục đào tạo thị xã Hương Thủy.

Kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ phòng GD&ĐT thị xã

Sau thời gian 07 ngày, 101 cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ phòng GD&ĐT thị xã đã được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Tập trung vào các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ, chiến thuật chiến đấu, ném lựu đạn, bắn súng … Quá trình huấn luyện được diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí; các chiến sĩ tham gia huấn luyện luôn chấp hành tốt thời gian đúng quy định.

Đồng chí Mai Đại Ngọc, cán bộ khung báo cáo kết quả huấn luyện phòng D&ĐT

Kết quả, có 100% cán bộ, chiến sĩ đã viết bài thu hoạch ở nội dung huấn luyện chính trị, trong đó có 70,% chiến sĩ xếp loại khá, giỏi và 100% đạt yêu cầu. Ở nội dung huấn luyện quân sự, sau khi kiểm tra bắn đạn thật, có 65% loại khá, giỏi, 100% đạt yêu cầu.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Quyết Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng

 Ban CHQS thị xã phát biểu chỉ đạo buổi bế mạc

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc huấn luyện

Phát biểu chỉ đạo lễ bế mạc, đồng chí Trung tá Nguyễn Quyết Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã biểu dương các đồng chí lực lượng tự vệ phòng GD&ĐT thị xã đã chấp hành nghiêm lệnh triệu tập huấn luyện, quá trình tham gia huấn luyện đã khắc phục mọi khó khăn, tích tực huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được mục đích, yêu cầu. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Đây là công tác huấn luyện hàng năm cho lực lượng Tự vệ nhằm nâng cao nhận thức Chính trị - Pháp luật, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ, quốc phòng, quân sự của địa phương về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ; phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động của tự vệ khối phòng GD&ĐT thị xã, từng bước xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh toàn diện; sản sàng chiến đẩu khi có tình huống xảy ra./.

 

 

VĂN ĐÔNG - BCHQS thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.983.439
Truy cập hiện tại 1.512 khách