Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
Ngày cập nhật 11/11/2015

Ngày 10/11, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy tổ chức tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Luật Nghĩa vụ quân sự số 78 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015 với 9 Chương; 62 Điều. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật này thay thế Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981 (sửa đổi, bổ sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005).

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều đó là: thời hạn tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng khác với luật năm 2005 là 18 tháng. Đối với sinh viên được kéo dài tuổi nghĩa vụ quân sự đến hết 27 tuổi. Hàng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba. Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an cho cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc quyền; quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp. Luật này cũng quy định rõ về phân định, trách nhiệm gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân; cơ cấu tổ chức của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp…

Qua tập huấn nhằm tạo cơ sở cho các địa phương tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ ngày càng đạt chất lượng và có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.437.793
Truy cập hiện tại 2.240 khách