Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đảm bảo công tác an toàn điện trong mùa mưa bão
Ngày cập nhật 05/10/2015
Ngày 29/9/2015, UBND thị xã ban hành Công văn số 1474/UBND về việc đảm bảo công tác an toàn điện trong mùa mưa bão. 
 
Để chủ động trong công tác phòng, chống và có biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố có thể gây ra tai nạn điện trong cộng đồng dân cư và các công trình xây dựng, UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Đối với hộ sử dụng điện (các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các chủ đầu tư, các đơn vị, hộ sử dụng điện....):
Tập trung kiểm tra, xử lý các tồn tại, khiếm khuyết trên hệ thông lưới điện, củng cố hệ thống điện trong phạm vi quản lý của mình, tránh để tình trạng dây dẫn chắp nối không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn đến chạm, chập điện khi có gió bão gây mất an toàn cho người và thiết bị. Đồng thời, thông báo cho cơ quan quản lý hệ thống điện những tình huống có khả năng mất an toàn có thể xảy ra khi mưa bão để có phương án xử lý kịp thời.
 
2. Đối với đơn vị Điện lực: Hương Thủy, Phú Vang và Nam Sông Hương, Hợp tác xã NN Thủy Tân, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị trên hệ thống lưới điện thuộc quyền quản lý đặc biệt quan tâm:
- Hoàn thành công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp (máy biến áp, chống sét van, máy cắt điện, tiếp địa trạm...) theo tiêu chuẩn và khối lượng quy định hiện hành trước mùa mưa bão.
- Kiểm tra và xử lý các cột điện bị cong, nghiêng, mất thanh giằng, dây néo cột, xói lở móng cột; sửa chữa, bổ sung kịp thời các vị trí cột điện bị mất, đứt, gãy tiếp địa. Đối với các đường dây cao, hạ áp đi trong khu vực đông dân cư cần có kế hoạch đưa dây tiếp địa luồn trong ống nhựa cứng để tránh mọi tiếp xúc ngẫu nhiên giữa người hoặc gia súc với dây tiếp địa.
- Tại các khoảng cột mà độ võng từ dây dẫn đến mặt đất hoặc mặt nước không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phải được khẩn trương căng lại dây dẫn hoặc xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật như trồng cấy thêm cột điện, nâng cao chụp đầu cột,... để đảm bảo khoảng cách an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Trường hợp chưa thể thực hiện được ngay thì tại các vị trí nguy hiểm dưới đường dây phải đặt các biển báo để người và phương tiện giao thông đi lại dưới đường dây biết để phòng tránh.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra đường dây theo quy định để phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của mối nối dây điện, sứ cách điện, tránh để tình trạng đánh lửa gây đứt dây, vỡ sứ cách điện.
- Tổ chức phát quang hành lang tuyến, chặt cây tỉa cành ngoài hành lang có nguy cơ đỗ ngã vào công trình điện theo quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn.
 
3. Công tác tuyên truyền:
Các đơn vị điện lực: Hương Thuỷ, Phú Vang và Nam Sông Hương, HTX NN Thủy Tân chủ động phối hợp với các Phòng: Văn hóa Thông tin, Kinh tế, Quản lý đô thị thị xã, Đài Truyền thanh thị xã, UBND các xã, phường để tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân bằng nhiều hình thức như loa đài của các xã, phường, tờ rơi, áp phích... nhằm phòng chống tai nạn điện trong mùa mưa bão, qua đó thông báo rộng rãi số điện thoại, địa chỉ liên lạc của bộ phận trực tiếp nhận thông tin của nhân dân báo sự cố hoặc hiện tượng bất thường của lưới điện để kịp thời xử lý.
 
(huongthuy.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.820
Truy cập hiện tại 3.687 khách