Tìm kiếm
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
Ngày cập nhật 18/04/2017

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Công văn số 1226/LĐTBXH-TE ngày 31/3/2017 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh có Công văn số 2259/UBND-XH về Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1226/LĐTBXH-TE nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn.
b) Tăng cường công tác phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát các qui định về phòng chống đuối nước của trẻ em tại cộng đồng, các qui định về ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn, quy định an toàn tại bến đò, tàu, thuyền, khu du lịch ngâm tắm. 
c) Tổ chức động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đối với trẻ em bị đuối nước nặng dẫn đến tàn tật hoặc tử vong.
d) Đẩy mạnh công tác xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em”, tạo môi trường an toàn cho trẻ em, giảm thiểu đến mức thấp nhất trẻ em bị đuối nước.
2. Sở Y tế:  Lồng ghép công tác phòng, chống đuối nước trẻ em vào hoạt động của ngành; triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản. Nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em bị đuối nước. 
3. Sở Giáo dục và Đào tạo:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại; đặc biệt tổ chức tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về tai nạn sông nước để chủ động phòng ngừa các nguy cơ tai nạn đuối nước.
 b) Chỉ đạo các trường học, căn cứ đặc điểm cụ thể học sinh, điều kiện của nhà trường và thực tế địa phương, có kế hoạch lồng ghép tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng bơi lội cho học sinh.
4. Công an tỉnh: Tăng cường tuyên truyền về Luật Giao thông đường thuỷ, tuyên truyền vận động: Người dân, trẻ em mặc áo phao khi đi đò, thuyền; các chủ đò, tàu thuyền chấp hành tốt Luật giao thông đường thủy, thực hiện tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em.
5. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo, triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như phòng chống đuối nước trẻ em. Phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy.
6. Sở Văn hóa, Thể thao: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho trẻ em; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, cứu đuối nước. 
7. Sở Thông tin Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng: Xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về phòng chống đuối nước trẻ em. 
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp, lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước trẻ em gắn với các hoạt động: mô hình giáo dục kỹ năng cho trẻ em như: Học kỳ trong quân đội, Trại hè thiếu nhi.....
9. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:
a) Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017; phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện phòng chống đuối nước trẻ em phù hợp với tình hình của địa phương; 
b) Chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị và gia đình tăng cường công tác quản lý học sinh, thiếu nhi trên địa bàn; tổ chức các hoạt động hè an toàn, không để xẩy ra tai nạn. Có kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho học sinh.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 142 khách