Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Điều chỉnh danh mục trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày cập nhật 08/06/2024

UBND thị xã Hương Thủy nhận được Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy. 

Sau khi nghiên cứu, UBND thị xã có ý kiến như sau:
 
Để đảm bảo quy định của pháp luật về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường niêm yết công khai việc phê duyệt điều chỉnh danh mục trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Trụ sở của UBND các xã, phường theo quy định; Thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục liên quan.
 
Văn phòng HĐND&UBND công bố công khai toàn bộ tài liệu về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước tại địa chỉ:
 
https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn
 
(Có Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh kèm theo)
Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.631
Truy cập hiện tại 6.255 khách