Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Lãnh đạo UBND thị xã tiếp công dân định kỳ
Ngày cập nhật 27/05/2024

Chính quyền hoan nghênh, ghi nhận sự chia sẻ, đồng hành của người dân đối với công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Đó là một trong những trao đổi của đồng chí Lê Văn Cường – Chủ tịch UBND thị xã với công dân tham dự tại phiên tiếp dân định kỳ ngày 23 tháng 5 năm 2024 được tổ chức tại trụ sở Ban tiếp công dân thị xã.

Tham dự phiên tiếp công dân còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương như Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Phòng Quản lý đô thị thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường.

Các nội dung kiến nghị của công dân tại phiên tiếp chủ yếu liên quan đến xem xét việc xác định lại đơn giá để thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex; việc xác định lại quá trình tạo lập, kê khai và sử dụng đất.

Những kiến nghị tại phiên tiếp đã được đại diện các ngành, địa phương tham dự trao đổi trực tiếp, cung cấp đầy đủ thông tin, giải thích, hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, đồng chí Lê Văn Cường – Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận, đánh giá cao, hoan nghênh việc người dân đã chia sẻ, đồng hành, ủng hộ chính quyền trong việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex.

(Một số hình ảnh tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 23/5/2024)

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.227.805
Truy cập hiện tại 3.478 khách