Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo
Ngày cập nhật 17/03/2023

Trong 2 ngày 15&16/3, Phòng LĐTB&XH thị xã Hương Thủy tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp trên địa bàn thị xã.

Tại lớp tập huấn, hơn 500 cán bộ, công chức, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể của 10 xã, phường được báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2025; các chính sách giảm nghèo như: hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở; dạy nghề, tạo việc làm….; dự thảo các chính sách đặc thù của tỉnh; những mô hình sinh kế của người dân thông qua phát triển sản xuất chăn nuôi… 
 
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho đội ngũ cán bộ cơ sở, qua đó tuyên truyền, hướng dẫn những hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo để nâng cao chất lượng đời sống và phát triển kinh tế gia đình.
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.515.352
Truy cập hiện tại 4.817 khách