Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn kiểm tra BCĐ 19 tỉnh đánh giá tình hình áp dụng hệ thống ISO trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 28/11/2022

Ngày 28/11/2022, Đoàn kiểm tra ISO của Tỉnh do đồng chí Nguyễn Kim Tùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hương Thủy. Làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã và lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

 
Theo Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, UBND thị xã Hương Thủy có 10/10 phòng chuyên môn đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với có 6 quy trình hệ thống, 15 quy trình nội bộ và 252 quy trình TTHC để áp dụng trong giải quyết 306 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả quyết của UBND thị xã. Các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình ISO, đảm bảo chất lượng quy định. Bên cạnh đó, hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã hình thành các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, thông suốt, kịp thời và hiệu quả, tạo môi trường làm việc lành mạnh… Từ đó đáp ứng được yêu cầu của xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch.
 
Qua báo cáo và kết quả kiểm tra thực tế tại một số phòng chuyên môn, UBND phường Thủy Châu, đại diện Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực của UBND thị xã Hương Thủy trong thời gian qua, đồng thời hướng dẫn cơ quan UBND thị xã thực hiện một số giải pháp để nâng cao chất lượng việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban chỉ đạo ISO của UBND thị xã tiếp tục rà soát, bổ sung, duy trì theo TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục cập nhật bổ sung văn bản mới vào danh mục tài liệu bên ngoài của ISO đối với các phòng chuyên môn.
 
Thay mặt lãnh đạo UBND thị xã, đồng chí Ngô Thị Ái Hương – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã cảm ơn và tiếp thu những góp ý của Đoàn Kiểm tra, đồng thời giao nhiệm vụ cho BCĐ ISO thị xã, các phòng chuyên môn nghiên cứu các đề xuất của các Đoàn Kiểm tra, trình lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại UBND thị xã trong thời gian tới.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
 
 
 
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 10.710.215
Truy cập hiện tại 1.779 khách