Tìm kiếm
Hội nghị Thị ủy lần thứ 20
Ngày cập nhật 08/10/2019

Sáng ngày 04/10/2019, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 20 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019; triển khai triển khai Chỉ thị 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch 66-KH/TU ngày 18/9/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Phan Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2019, Thị xã Hương Thủy đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2018; Trong đó: Giá trị ngành dịch vụ thực hiện 1.540 tỷ đồng, đạt 68,4% kế hoạch, tăng 18,4%;ngành công nghiệp - xây dựng thực hiện 15.700 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, tăng 17,1%; ngành nông nghiệp đạt 600 tỷ đồng, đạt 89,3% kế hoạch, tăng 2,5%. Thu ngân sách Nhà nước thực hiện 399,2 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán (thu tiền sử dụng đất đạt 210,7 tỷ đồng, đạt 105,3% dự toán). Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và xây dựng Nông thôn mới được quan tâm, tập trung trung chỉ đạo; đến nay có 6/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Thủy Vân đạt 19/19 tiêu chí, đang đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Các công trình chuyển tiếp của các năm trước và các công trình khởi công mới được chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ. Một số công trình, dự án đã hoàn thành hoặc đã và đang được đầu tư chỉnh trang góp phần tạo bộ mặt, mỹ quan mới cho đô thị. Công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý sử dụng vỉa hè các tuyến đường chính có những chuyển biến tích cực, rõ nét; đề án “xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng”, phong trào “Chủ nhật xanh” được phát động, hưởng ứng và lan rộng.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, công tác thông tin tuyên truyền có nhiều kết quả nổi bật; Cầu Ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh) được UBND tỉnh công nhận là “Điểm đến của du lịch cộng đồng” và tổ chức tốt hoạt động Chợ Đêm vào tối 16 Âm lịch hàng tháng. Công tác giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực hơn so với các năm trước. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tiếp tục quan tâm.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có những chuyển biến tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chuyển biến tích cực. Hội đồng Nhân dân thị xã và các phường, xã có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hiệu lực, hiệu quả được nâng cao, thể hiện qua kết quả các hoạt động giám sát, tổ chức giải trình... Công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử được quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt khó khăn, hạn chế: Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án lớn, đột phá còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào thu hút đầu tư của tỉnh, chưa thu hút được các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ đến đầu tư trên địa bàn thị xã. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do nắng hạn và ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. Công tác thu ngân sách ở một số phường, xã được chỉ đạo, đôn đốc kịp thời, nhưng một số khoản thu vẫn còn đạt thấp. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tuy đã đạt được các kết quả tích cực nhưng còn nhiều bất cập. Một số vấn đề trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, chuyển biến chưa thật đều. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn có mặt còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Tình hình ANCT và TTATXH trên một số mặt, nhất là tệ nạn xã hội, vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan tâm. Việc nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn thiếu kịp thời. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kết nạp đảng viên, số lượng kết nạp còn ít, chưa đạt được kế hoạch đề ra; nhiều đảng viên xin ra khỏi đảng hoặc giảm sút ý chí phấn đấu phải xóa tên trong danh sách đảng viên...

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến Việc thực hiện công tác thu thuế năm 2019, nhất là kết quả, tồn tại, hạn chế trong thực hiện hợp đồng ủy nhiệm thu với Bưu điện đối với các khoản thu ở phường, xã; Tiến độ triển khai thực hiện một số công trình, dự án lớn, trọng điểm năm 2019, nhất là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, trong đó tìm cách tháo gỡ những khó khăn trong công tác ủy nhiệm thu các khoản thuế; đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường công tác khám, chữa bệnh, giáo dục - đào tạo; thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2020; tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo...

Cũng tại hội nghị lần này, đồng chí Bí thư Thị ủy Lê Văn Chính đã quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.295.363
Truy cập hiện tại 202 khách