Tìm kiếm
Thông qua kế hoạch chuyển giao nhà trưng bày Nông ngư cụ xã Thủy Thanh
Ngày cập nhật 26/10/2015

Ngày 08/10/2015, UBND thị xã tổ chức phiên họp thông qua kế hoạch chuyển giao nhà trưng bày Nông cụ xã Thủy Thanh. Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các phòng: Kinh tế, TN&MT, VH&TT, TC-KH, QLĐT thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

1. Về nhà trưng bày Nông ngư cụ: Thống nhất cho Hợp tác xã dịch vụ du lịch Thủy Thanh thuê nhà trưng bày Nông ngư cụ và công trình nhà vệ sinh khu vực nhà trưng bày Nông ngư cụ nhằm phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Giao UBND xã Thủy Thanh chủ trì phối hợp với phòng TC-KH, phòng Kinh tế, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng TN&MT, phòng QLĐT thị xã kiểm tra, khảo sát định giá tài sản để cho thuê, giá cho thuê ít nhất phải bằng giá khấu hao tài sản và cộng thêm một phần các dịch vụ sử dụng đất chung quanh nhà trưng bày Nông ngư cụ. Thống nhất cho thuê từ 2 năm đến 3 năm/1 lần, trong quá trình hoạt động nếu không phát huy hiệu quả và phát triển du lịch của địa phương thì UBND xã Thủy Thanh chấm dứt hợp đồng và có phương án khác quản lý sử dụng báo cáo UBND thị xã.

2. Giao trách nhiệm UBND xã Thủy Thanh: Xây dựng Dự thảo hợp đồng, gửi bản dự thảo cho các ngành chức năng, đơn vị tham gia ý kiến. Trên cơ sở đó, UBND xã Thủy Thanh tổ chức làm việc với Ban Giám đốc Hợp tác xã để thống nhất trách nhiệm và kí hợp đồng. Phối hợp phòng TC-KH, VH&TT và các ngành chức năng liên quan soát xét hiện trạng tài sản hiện có trước khi tổ chức lễ bàn giao cho HTX quản lí, trong đó lưu ý nêu rõ hiện trạng cơ sở vật chất, các vật dụng trưng bày,…báo cáo bằng văn bản về UBND thị xã trước ngày 23/10/2015.

3. Về hoạt động kinh doanh: Trong quá trình kinh doanh của HTX phải đảm bảo, giữ gìn các tài sản, các nông ngư cụ, tham gia quản lý cầu Ngói theo đúng Luật di sản, bảo đảm môi trường du lịch của địa phương; không được tu bổ, tôn tạo, cơi nới khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương, khu vực sân vườn nhà Nông ngư cụ không được kinh doanh ăn uống, buôn bán chất có cồn, chỉ tổ chức các hoạt động trình diễn Nông ngư cụ, các hư hỏng về các Nông ngư cụ, điện, nước, hư hỏng nhỏ về nhà trưng bày, nhà vệ sinh Hợp tác xã tự sửa chữa. Không bàn giao Cầu ngói Thanh Toàn nhưng HTX có trách nhiệm phối hợp bảo quản. Trong quá trình tổ chức các lễ hội của địa phương tại khu vực Cầu ngói Thanh Toàn, HTX dừng hoạt động ở khu vực này hoặc phối hợp với Ban tổ chức lễ hội của địa phương để tổ chức các hoạt động lễ hội theo chỉ đạo của tỉnh và thị xã.

4. Đề nghị UBND xã Thủy Thanh quan tâm cho Hợp tác xã huy động nhân lực để hoạt động các mô hình dịch vụ như: Bài chòi, xay lúa giã gạo,…các hoạt động khác vẫn duy trì như cũ.

5. Các Ki ốt dọc sông Thanh Thủy Chánh gần chợ cũ UBND xã soát xét cho thuê sử dụng đúng mục đích, buôn bán, trưng bày các sản phẩm du lịch để phát huy giá trị của Cầu ngói Thanh Toàn.

Nguyễn Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.008.884
Truy cập hiện tại 680 khách