Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Thủy: Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 27/02/2023

Thời gian qua, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Thủy đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (khóa XIII), tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ NHCSXH Thị xã.

 

Có được kết quả trên, Chi bộ NHCSXH thị xã đã chỉ đạo, triển khai vận dụng phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị; chú trọng lồng ghép với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của BCH Trung ương (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; đồng thời, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động...

Cùng với việc khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ thường xuyên quan tâm tới công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ và các buổi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chi bộ định hướng cho cán bộ, đảng viên xác định lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành; noi gương Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, từ đó chủ động đề ra các giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị thường xuyên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật và quy định về những điều đảng viên không được làm. Chi bộ luôn thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo chuyên môn với những giải pháp hay, cách làm phù hợp. Trong đó, chủ động triển khai các giải pháp tích cực để huy động đầy đủ nguồn vốn tín dụng chính sách đến tận tay người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã.

Hiện nay, tổng dư nợ ở NHCSXH trên địa bàn thị xã Hương Thủy là 367.639 triệu đồng với 191 tổ TK&VV, 7.518 khách hàng đang vay vốn, đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Trong 20 năm hoạt động đã giúp cho 24.879 lượt hộ nghèo, 8.930 lượt hộ cận nghèo và 12.498 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho 8.422 hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 11.000 lao động, trong đó hỗ trợ cho 272 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp cho 8.907 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập và 80 học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 24.968 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 190 ngôi nhà cho hộ nghèo…  góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15,7% năm 2002 xuống còn 1,89% cuối năm 2022.

Trong năm 2022, Chi bộ đã làm việc với đoàn giám sát việc thực hiện NĐ 04/2015/NĐ-CP của Thị ủy Hương Thủy và đoàn khảo sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Ngành Ngân hàng và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Thủy.

Đồng chí Châu Đình Ngữ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH thị xã Hương Thủy cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, chất lượng, Chi bộ thường xuyên giáo dục, quán triệt để cán bộ, đảng viên, nhân viên nhận thức đúng, sâu sắc những giá trị cốt lõi của đạo đức cán bộ ngân hàng theo lời dạy của Bác. Đó là sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc; có ý thức ham học hỏi, nghiên cứu, tư duy để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; luôn thể hiện tinh thần tiền phong, gương mẫu, hăng hái trong các phong trào thi đua; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể chi bộ, giúp đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Chi bộ NHCSXH thị xã sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu tăng tưởng tín dụng đạt 100%. Chỉ tiêu huy động vốn được TW cấp bù lãi suất đạt 100% và huy động nguồn vốn Ngân sách địa phương đạt 100% trở lên; Nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã./.

 

Nguyễn Thị Thanh Lê - Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.590.026
Truy cập hiện tại 223 khách