Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỐN VAY NĂM 2022 CHO CÁN BỘ NGOÀI HỆ THỐNG NHCSXH
Ngày cập nhật 02/06/2022

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế thực hiện chức năng cấp tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Thông qua thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã.

Đến 31/5/2022 tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng đang thực hiện đạt trên 320 tỷ đồng với gần 7.500 khách hàng còn dư nợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Gắn liền với công tác cho vay, tăng trưởng quy mô tín dụng chính sách, trong thời gian qua, hàng năm Ngân hàng CSXH thị xã luôn chú trọng công tác tập huấn nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý vốn cho Ban quản lý Tổ TK&VV, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Trong tháng 5/2022 NHCSXH thị xã đã phối hợp với UBND các xã, phường, HĐT nhận ủy thác tổ chức 10 lớp tập huấn cho Tổ trưởng và tổ phó Tổ TK&VV của 191 tổ TK&VV trên địa bàn thị xã, 01 lớp cho các Hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, 02 lớp cho trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố các xã, phường và 01 lớp cho cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã.

Thông qua tập huấn, NHCSXH thị xã đã phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi mới và hướng dẫn các học viên nắm vững nghiệp vụ để triển khai hiệu quả đến người thụ hưởng và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Đặc biệt trong đợt tập huấn năm nay, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Ngân hàng CSXH thị xã đã phổ biến, triển khai các chương trình tín dụng trong gói hỗ trợ theo NQ 11 được thực hiện tại NHCSXH thị xã Hương Thủy bao gồm:

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc là theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan.
- Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. 
- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 và các văn bản liên quan.
- Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Bùi Thị Lệ Tình, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.019
Truy cập hiện tại 3.421 khách