Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ngân hàng CSXH thị xã Hương thủy được bổ sung 26,3 tỷ đồng cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022
Ngày cập nhật 29/04/2022

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Theo Nghị quyết, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022-2023), gồm:

1. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc là theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan.

          2. Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. 

          3. Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và các văn bản liên quan.

          4. Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

          5. Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

          6. Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Thủy đang phối hợp với các phòng, ban, nghành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện cho vay kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến các cấp, các nghành, người lao động và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát.

Theo đó, ngoài nguồn vốn đã được phân bổ cho các chương trình tín dụng, Phòng giao dịch Ngân sách Chính sách xã hội thị xã Hương Thủy đợt này cũng được bổ sung 26,3 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chương trình tín dụng năm 2022 theo Nghị quyết 11/NQ-CP.

Các chương trình sẽ triển khai trong đợt này bao gồm cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với nguồn vốn bổ sung 6 tỷ đồng; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội 20 tỷ và 300 triệu đồng để cho vay đối với học sinh, sinh viên mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.

Thời gian tới, NHCSXH sẽ tiếp tục triển khai cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy. Địa chỉ: 957 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TX Hương Thủy (Số ĐT: 0234.3863.586 – 0234.3863.912) hoặc tại các điểm Giao dịch xã vào ngày giao dịch cố định.

 

Bùi Thị Lệ Tình, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.031
Truy cập hiện tại 5.979 khách