Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ngân hàng CSXH triển khai cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Ngày cập nhật 08/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 4/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt cùng ngày 04/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 2466/NHCS-TDSV về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến để triển khai thực hiện trên toàn quốc.

Theo đó, đối tượng vay vốn bao gồm: Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật giáo dục; HSSV đang theo học tại các trường đại học cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp…. Mỗi HSSV được vay vốn tối đa 10 triệu đồng/người với lãi suất 1,2%/năm, để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Việc cho vay đối với HSSV được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình (đại diện hộ gia đình của HSSV là người đứng tên vay và giao dịch với NHCSXH). Trường hợp đối tượng đã đủ 18 tuổi thì được trực tiếp đứng tên vay vốn tại NHCSXH nơi cư trú hoặc nơi nhà trường đóng trụ sở nếu hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm thông báo hết nguồn vốn cho vay.

 

Bùi Thị Lệ Tình, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.432
Truy cập hiện tại 6.165 khách