Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
THỊ ĐOÀN HƯƠNG THỦY THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC ỦY THÁC VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CSXH
Ngày cập nhật 30/03/2022

Những năm qua, Thị Đoàn Hương Thủy đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn được ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã, đặc biệt từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động ủy thác qua tổ chức Đoàn ngày càng được nâng lên. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu.

 

Anh Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thị Đoàn cho biết: “Cùng với vận động đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, Thị Đoàn cũng như Đoàn thanh niên các xã, phường luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay từ NHCSXH thị xã Hương Thủy, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên và hộ vay được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Từ khi có Chỉ thị 40, chúng tôi càng nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác nhận ủy thác. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40, chúng tôi luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác vốn vay từ Thị đoàn đến cơ sở; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH Thị xã, chính quyền địa phương tích cực triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng nguồn vốn”.

Nhờ làm tốt công tác ủy thác, trong 5 năm qua, Thị đoàn đã phối hợp với NHCSXH thị xã nâng tổng dư nợ ủy thác 16,9 tỷ đồng với hơn 400 hộ đang vay vốn. Thị đoàn hiện đang quản lý 11 tổ tiết kiệm và vay vốn; thông qua đó, ĐVTN và các hộ vay vốn được tiếp cận vốn vay ưu đãi dễ dàng hơn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh đều có hiệu quả.
Điển hình như mô hình nuôi bò anh Hoàng Tuấn ở thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa. Anh Tuấn chia sẻ: Hai vợ chồng đều xuất thân từ gia đình khó khăn, ban đầu chỉ làm thuê và nuôi một ít bò để xoay sở cuộc sống, khi được Đoàn Thanh niên xã họp bình xét và hướng dẫn thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã số tiền 50 triệu đồng từ nguồn giải quyết việc làm và 50 triệu hộ mới thoát nghèo, gia đình mạnh dạn làm thêm chuồng và mở rộng đàn. Hiện đàn bò của gia đình đã lên hơn 70 con, tạo việc làm và thu nhập đều đặn cho gia đình, Có được thành quả như vậy là nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức”.

Để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn, Thị đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát về vốn vay ủy thác. Hằng năm, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra 8/8 cơ sở; tích cực chỉ đạo hội cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, đảm bảo 100% các cơ sở xã, phường được kiểm tra hằng năm. Qua kiểm tra, các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, lãi đúng hạn. Qua đó, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên, đến nay, 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn đều hoạt động tốt.
 

Ông Châu Đình Ngữ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy cho biết: “Trong thời gian qua, thị đoàn luôn thực hiện tốt công tác nhận ủy thác vốn với Ngân hàng CSXH thị xã, triển khai hiệu quả các chương trình cho vay. Nguồn vốn được giải ngân đến đúng đối tượng đã hỗ trợ nhiều đoàn viên thanh niên và hộ vay vươn lên phát triển kinh tế. Trong các tổ chức nhận ủy thác ở thị xã thì thị đoàn là một trong những tổ chức hoạt động quản lý vốn tốt nguồn vốn, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên”.

Nguyễn Đình Chung- Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.226.935
Truy cập hiện tại 3.110 khách