Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tín dụng chính sách xã hội
Ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh...
Từ nguồn vốn vay của chương trình nhà ở xã hội (NOXH), nhiều cán bộ công chức, người lao động ở TX. Hương Thủy đã hiện thực hóa được giấc mơ an cư.
Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15...
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 4/4/2022, Thủ tướng Chính...
Trong tháng 3/2022, thực hiện chương trình Kiểm tra của BĐD HĐQT NHCSXH thị xã Hương Thủy năm 2022, Đồng chí Võ Trọng Thơi, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã-...
Những năm qua, Thị Đoàn Hương Thủy đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn được ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)...
Từ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay Học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV. ...
Thời gian qua, hoạt động ủy thác vay vốn giữa Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) thị xã Hương Thủy với Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Thủy Phương...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.951.237
Truy cập hiện tại 1.424 khách