Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tín dụng chính sách xã hội
Với mong muốn tạo lập thêm nguồn vốn dành cho người nghèo, từ ngày 24/4/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong...
Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã...
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế thực hiện chức năng cấp tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước cho hộ nghèo...
Trong tháng 3/2024, thực hiện chương trình Kiểm tra, giám sát số 01/KH-BĐD HĐQT của BĐD HĐQT NHCSXH thị xã Hương Thủy năm 2024, Đồng chí Phạm Xuân Tám,...
Được sự nhất trí và ủng hộ của Chi bộ và Ban giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Thủy,...
Sự nhập cuộc của cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể đã góp phần quan trọng tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính...
Theo chân đoàn kiểm tra của Đoàn Thanh niên phường Thủy Phương về kiểm tra phương án mục đích sử dụng vốn các hộ vay vốn của NHCSXH thị xã Hương Thủy...

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-BCĐ ngày 24/10/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và Văn bản số 450/NHCS-KTTC ngày 18/01/2024 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc mở tài khoản an sinh xã hội.

 

Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và truyền thông tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng so với các năm trước. Theo Bộ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.391
Truy cập hiện tại 342 khách