Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy tổ chức Tập huấn, triển khai Thông tư 37/2019/TT-BYT và Phần mềm thống kê y tế điện tử
Ngày cập nhật 24/06/2021

    Thực hiện Công văn số 1985/SYTKHTC ngày 02/6/2021 của Sở Y tế, ngày 15-16/6/2021, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy Tổ chức Tập huấn, triển khai Thông tư 37/2019/TT-BYT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế và Phần mềm thống kê y tế điện tử cho các cán bộ phụ trách thống kê tại các Khoa, phòng, 12 Trạm Y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã. Đến tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Ths Nguyễn Đào, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh TT Huế cùng Ban Giam đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.

ThS Nguyễn Đào - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính  hướng dẫn sử dụng Phần mềm thống kê điện tử.

ThS Dương Phan Bích Hải hướng dẫn, triển khai Thông tư số 37/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

BS.CKI Dương Thị Thu Hằng Phó Giám đốc TTYT thị xã Hương Thủy thay mặt TTYT cảm ơn SYT đã hỗ trợ giảng dạy cho lớp tập huấn.

     Lớp tập huấn với mục tiêu chung là phổ biến thông tư và hướng dẫn thực hiện ghi chép, báo cáo thống kê đảm bảo yêu cầu và có hiệu quả; Hướng dẫn triển khai phần mềm thống kê y tế như: hướng dẫn nhập dữ liệu, tóm lược tỷ lệ báo cáo, sử dụng công cụ bảng xoay, khai thác phân tích dữ liệu.

      Qua lớp tập huấn giúp cho các học viên của TTYT thị xã Hương Thủy nắm vững được những kiến thức, kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Thống kê y tế, nhập dữ liệu, hệ thống báo cáo và khai thác thông tin của phần mềm phục vụ cho công tác báo cáo thống kê y tế theo đúng quy định Thông tư của Bộ Y tế. Qua đây các học viên đã nắm được các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần đảm bảo công tác thống kê, báo cáo tại các đơn vị được triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác báo cáo thống kê giúp hình thành mạng lưới cán bộ làm công tác thống kê y tế điện tử ngày một tốt hơn.

 

 

 

 

Ths Mai Ly, CN Minh Thúy - T3G
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.013.832
Truy cập hiện tại 960 khách