Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/08/2020

Ngày 31/07/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem chi tiết tại File đính kèm./.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải xuống để xem chi tiết)

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.422.416
Truy cập hiện tại 3.850 khách