Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số
Hưởng ứng kế hoạch 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 về việc Triển khai chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025, VNPT Thừa Thiên Huế vừa tổ chức chương trình Ngày hội Không...
Thực hiện đề án "Phát triển dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030" nhất thiết phải đưa các ứng dụng nền...
Nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy...
UBND tỉnh vừa có quyết định số 292 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện...
Thời gian qua, Agribank Thừa Thiên Huế đang triển khai đa dạng sản phẩm, loại hình dịch vụ, thúc đẩy ngân hàng điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng...
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng...
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 về kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.   Các đại biểu thăm...
Xác định kinh tế số đã và đang trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy...
Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực và xây dựng đô thị thông minh để tạo động lực tăng trưởng kinh tế, phục...
Sáng ngày 19/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội – Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.005.907
Truy cập hiện tại 150 khách