Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân
Ngày cập nhật 13/07/2016
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã

 

 • Đỗ Xuân Giao
 • Chủ tịch 
 • ĐT: 0913489960
 • Email: dxgiao.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

    

 • Nguyễn Văn Phú
 • Phó Chủ tịch 
 • ĐT: 0905579097
 • Email: nvphu.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

   

 

Các ban HĐND thị xã

Ban Kinh tế-Xã hội:  

 • Phan Anh Thư   
 • Trưởng ban  

 • Dương Văn Anh
 • Phó Trưởng ban chuyên trách

 • Trương Công Nghĩa  
 • Ủy viên   

 • Nguyễn Thị Mỹ Nhung    
 • Ủy viên     

 • Võ Trọng Thơi  
 • Ủy viên

 

Ban Pháp chế:

 
 • Trần Tấn Quốc
 • Ủy viên
 • Vũ Thị Lành
 • Phó Trưởng ban chuyên trách
 • Lê Mạnh
 • Ủy viên
 •  
 • Phạm Xuân Tám
 • Ủy viên

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.359.341
Truy cập hiện tại 7.064 khách